Van Lanschot Kempen Logo
  • Vacatures
  • Young Talent
  • Expertises
  • Over ons
Contact

In gesprek met Marie Claire Baas, Compensation & Benefits-specialist bij Van Lanschot Kempen

Marie Claire Baas vertelt in dit stuk over de derde pijler van ons I&D-beleid: flexibele en inclusieve arbeidsvoorwaarden passend bij iedere levensfase. Met deze aanpak willen we ervoor zorgen dat alle medewerkers zich verbonden voelen met Van Lanschot Kempen.

Kun je ons iets meer vertellen over je professionele achtergrond en je werkzaamheden binnen Van Lanschot Kempen?
Ik ben inmiddels negen jaar werkzaam bij Van Lanschot Kempen en de tijd is voorbij gevlogen. Ik ben hier begonnen in het HR-Businessmanagementteam. Na drie jaar besloot ik de overstap naar ons arbeidsvoorwaardenteam te maken. Het leuke van deze functie vind ik dat ik in kaart mag brengen waar op het gebied van arbeidsvoorwaarden behoefte aan is. Vervolgens kijk ik hoe we deze behoeften kunnen vertalen naar concreet beleid en hoe we dit beleid als organisatie goed kunnen toepassen. 

Van Lanschot Kempen wil dat werknemers volledig zichzelf kunnen zijn en wil daarom rekening houden met hun individuele behoeften. We hebben daarom gekozen voor flexibele en inclusieve arbeidsvoorwaarden. Kun je hier een paar voorbeelden van geven?
Bij de totstandkoming van al onze arbeidsvoorwaarden is het voor ons belangrijk om helder te hebben bij welke doelgroep(en) deze voorwaarden aansluiten. Het levensfasebewuste personeelsbeleid is daar een goed voorbeeld van, omdat in iedere levensfase de behoeften van een individuele medewerker weer anders kunnen zijn. We denken na over beleid dat aansluit bij algemene wensen én zorgen ervoor dat we beleid hebben dat aansluit bij specifieke doelgroepen, levensfases, situaties en gebeurtenissen. Zo bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om twee maanden per jaar vanuit het buitenland te werken. Hier maken veel collega's graag gebruik van. Wat niet op een grotere groep van toepassing is, maar waar we wel heel trots op zijn, is het transitieverlof dat we vanaf 2023 aanbieden. Dit houdt in dat we medewerkers die in transitie willen gaan of hier al mee bezig zijn optimaal ondersteunen. Als werkgever willen we hiermee duidelijk maken dat het goed is om hierover te praten en dat we met iedereen over een goede werk-privébalans willen meedenken. 

Waarom koos Van Lanschot Kempen voor de levensfasebenadering?
Dat heeft alles met inclusie te maken. Met onze arbeidsvoorwaarden willen we laten zien dat iedereen, ongeacht in welke levensfase of situatie je zit, onderdeel is van Van Lanschot Kempen. We kijken daarom naar wat iedere medewerker afzonderlijk nodig heeft om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bij andere bedrijven ligt de focus vaak op zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Natuurlijk hebben wij dat ook, maar we trekken het veel breder. Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers die over een paar jaar met pensioen gaan op een prettige manier bij ons kunnen blijven werken. Ook begeleiden we hen als dat nodig is bij het afbouwen van het werk. Voor werknemers vanaf zestig jaar bestaat daarom de mogelijkheid om voorafgaand aan het pensioen parttime te werken met behoud van honderd procent van de pensioenopbouw. Er is al een aantal werknemers die hier gebruik van maken en de verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt. Ik noemde net ook al even het ouderschapsverlof. Bij Van Lanschot Kempen vullen we het ouderschapsverlof aan. Dit betekent dat we tijdens dit verlof in plaats van zeventig procent van het UWV-dagloon, zeventig procent van het eigen loon doorbetalen. Dit zorgt ervoor dat iedereen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen, hier gebruik van kan maken.

In welk opzicht verschillen deze arbeidsvoorwaarden van wat andere grote bedrijven in de sector bieden?
De levensloopbenadering en het verlof voor specifieke levensgebeurtenissen zijn hier goede voorbeelden van. Zoals ik net al noemde, staat het aantal uren verlof voor een specifieke levensgebeurtenis bij ons niet vast. Door dit te benoemen, willen we aan onze medewerkers het signaal afgeven dat zij hierover zelf het gesprek met ons kunnen aangaan. Na een overlijden zag je in het verleden bijvoorbeeld vaak dat medewerkers zich ziek meldden. Wij willen juist dat medewerkers bij dit soort gebeurtenissen bij hun managers aangeven wat zij op dat moment nodig hebben. Dan kijken wij vervolgens naar wat er mogelijk is en hoe we hen kunnen helpen bij het zo goed mogelijk regelen van de werkzaamheden. Verder bieden we arbeidsvoorwaarden aan die passen bij álle levensfasen. Dit betekent ook dat er bij Van Lanschot Kempen verschillende verlofregelingen aan te vragen zijn, waar slechts een beperkt aantal medewerkers gebruik van maakt. Zo zijn we de eerste werkgever in Nederland die transition leave for parents biedt. Dit betekent dat ouders vrij kunnen vragen wanneer hun kind in transitie is en ze bijvoorbeeld mee willen gaan naar bepaalde afspraken. Bij Van Lanschot Kempen is er dus echt ruimte voor maatwerk.

Helpen de arbeidsvoorwaarden van Van Lanschot Kempen bij het aantrekken en behouden van werknemers met verschillende achtergronden?
Ons relocation package maakt het aantrekkelijk voor internationale kandidaten om de overstap naar Van Lanschot Kempen te maken. Zo worden vliegtickets en begeleiding bij de zoektocht naar huisvesting allemaal voor hen geregeld. Op deze manier maken we hun komst naar Nederland makkelijker en blijven we hen ook na aankomst hierin begeleiden. Voor sommige functies is het gezien de huidige arbeidsmarkt bij de werving ook noodzakelijk om breder te kijken dan Nederland. Tegelijkertijd zien we de komst van internationale medewerkers als een verrijking van onze teams, die op deze manier ook een meer diverse samenstelling krijgen. Verder bestaat de mogelijkheid om andere feestdagen te vieren dan de christelijke feestdagen. Dit zal niet de belangrijkste reden zijn voor nieuwe medewerkers om bij ons te gaan werken, maar Van Lanschot Kempen geeft hiermee wel het signaal af dat we inclusie en diversiteit belangrijk vinden. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij ons. Onze aanpak, waarbij we kijken naar eenieders individuele behoefte, en onze open gesprekscultuur helpen ook bij het aantrekken en behouden van werknemers van verschillende generaties.
 
Ga naar arbeidsvoorwaardenBekijk Vacatures

  • Equities
  • Investment Management
  • Private Banking
  • Corporate Finance© Van Lanschot Kempen 2024DisclaimerPrivacy