Van Lanschot Kempen Logo
  • Vacatures
  • Young Talent
  • Expertises
  • Over ons
Contact

Disclaimer

De informatie in dit bericht kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het in dit geval wel om een advies of aanbod gaat. Tevens wijzen wij u erop dat dit e-mailbericht gericht is aan en bedoeld is voor de geadresseerde. De inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de bedoelde geadresseerde, dan hebt u geen recht kennis te nemen van de inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen). Wij verwachten dan van u dat u de ontvangst van het bericht aan de afzender meldt, eventuele bijlagen bij deze e-mail niet opent en het bericht (inclusief de eventuele bijlagen) onmiddellijk uit uw systeem verwijdert zonder het verder te verspreiden, te vermenigvuldigen of toegankelijk te maken voor anderen. U bent mogelijk aansprakelijk indien u in strijd met het voorgaande handelt.


Overige informatie  
Van Lanschot Kempen N.V., statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK nr. 16014051, is de moedermaatschappij van Van Lanschot NV ('Van Lanschot') en Kempen & Co N.V. ('Kempen'). Van Lanschot is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financieele Markten. Kempen is statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 34186722, is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register beleggingsondernemingen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financieele Markten. 

  • Equities
  • Investment Management
  • Private Banking
  • Corporate Finance© Van Lanschot Kempen 2024DisclaimerPrivacy